Zoektips

In het zoekveld kunt u een of meer woorden opgeven. Als resultaat krijgt u dan de acta (of de bijlagen bij de acta) van een synode waar alle woorden die u heeft opgegeven in voorkomen.

Als u meerdere woorden opgeeft, krijgt u alle documenten waar de opgegeven woorden ergens in het document voorkomen.

Voorbeeld: avondmaal belijdenis.
Hierbij hoeven beide woorden niet achter elkaar in de tekst voor te komen. Standaard is de sortering van de resultaten op relevantie, wat inhoudt dat bovenaan de resultatenlijst de documenten worden getoond waar avondmaal en belijdenis wël dicht bij elkaar staan.

Het zoekwoord moet uit minstens twee tekens bestaan, eventueel in combinatie met wildcards; tekens ter vervanging van een of meerdere lettertekens. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.

Hoe ouder de documenten, hoe lastiger de tekst leesbaar is voor de computer. De tekst wordt geautomatiseerd gelezen met behulp van OCR (optical character recognition). Deze techniek levert geen 100 procent correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen en dat u dus niet alle documenten vindt waar de gezochte woorden in staan.

Booleaanse operatoren (AND OR NOT)

Met de AND-operator worden documenten gevonden die beide termen bevatten.

Als er niets staat tussen twee woorden wordt de AND gebruikt.
Voorbeeld: doop AND water levert hetzelfde resultaat op als doop water

Met de OR operator worden documenten gevonden die 1 van de 2 woorden bevat.
Voorbeeld: catechismus OR Heidelberger

De NOT operator zorgt ervoor dat het woord dat volgt op NOT niet in het document aanwezig is. Dit moeten altijd 2 woorden zijn, met 1 woord werkt het niet.
Voorbeeld: Kuyper NOT predikbeurten.

Op zinnen zoeken

Er kan gezocht worden op een zin of een reeks woorden die in die volgorde achter elkaar in de tekst moeten voorkomen. Hiervoor gebruikt u de dubbele aanhalingstekens.

Voorbeeld: "goede herder"
In de resultatenlijst worden alle artikelen getoond waar goede en herder achter elkaar in de tekst staan.

Trunceren/wildcards

Truncatie is een teken dat (alle) andere tekens kan vervangen. Dit werkt niet binnen een zin met dubbele aanhalingstekens, dus bij het exact zoeken op zinnen. Het truncatie teken voor losse letters is een '?'. Om meerdere letters tegelijk te trunceren wordt een '*' gebruikt.

Voorbeelden:
Konin?rijk zoekt op Koningrijk en Koninkrijk
Ple??tigheid zoekt op Plegtigheid en Plechtigheid
Rooms* zoekt Roomsch, Roomsche, Rooms en Roomse
De truncatie tekens kunnen binnen een woord gebruikt worden, maar niet aan het begin van een woord als eerste karakter.

Proximity zoeken

Met proximity zoeken kunt u aangeven binnen hoeveel woorden afstand de door u gezochte woorden van elkaar mogen staan. Met een getal geeft u die maximale onderlinge afstand aan.

Voorbeeld: "avondmaal dis"~10
De woorden avondmaal en dis moeten maximaal 10 woorden van elkaar af staan.